Pe 21 iunie, în orașul Râbnița, în cadrul proiectului LEADER, implementat cu sprijinul financiar al Fondulului Mondial al Evreilor (WJR - World Jewish Relief), a fost organizat concursul de planurilor de afaceri elaborate de participanții care au absolvit cursul Bazele antreprenoriatului în perioada mai-iunie a anului curent. Toți participanții au demonstrat un nivel excelent de cunoștințe în domeniul planificării afacerilor, precum și un nivel ridicat de motivare și disponibilitate de a iniția propria afacere.

În urma rezultatelor concursului, membrii Comisiei independente de experți au selectat șase proiecte ca fiind cele mai promițătore și au recomandate donatorului pentru acordarea finanțării nerambursabile.