About Us

Asociaţia Obştească “Pro-Business Nord” (PBN) a fost înregistrată în Republica Moldova (nr. de înregistrare 1249) în ianuarie 2000 ca o organizaţie obştească neguvernamentală, apolitică, non-profit, constituită prin libera manifestare a voinţei membrilor ei, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de statut la nivel local şi naţional.

Misiunea Organizaţiei: Încurajarea şi sprijinirea creşterii şi dezvoltării sectorului privat şi neguvernamental din Moldova prin oferirea serviciilor de instruire, consultare, informare, precum şi a realizării programelor sociale în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale, adaptate la necesităţile comunităţii locale.

PBN oferă serviciile sale reprezentanţilor businessului mic şi mijlociu, organizaţiilor neguvernamentale (ONG) şi persoanelor fizice din oraşul Bălţi şi zonele rurale din partea de nord a Republicii Moldova. Activitatea organizaţiei “Pro-Business Nord” este recunoscută şi atestată drept public-utilă prin Certificate de Utilitate Publică eliberate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, începînd cu anul 2000 (1,2,3,4,5).

 Din anul 2015 "Pro-Business Nord" este membru al Asociației Europene pentru Educația Adulților - European Association for the Education of Adults (EAEA), care reunește aproximativ 140 membri din 44 de țări și reprezintă interesele a mai mult de 60 milioane de formabili pe întreg spațiu european (http://eaea.org).