În perioada 2009-2015, Asociația Obștească “Pro-Business Nord” implementează Proiectul “Program de Dezvoltare a Carierei pentru Femei” (Women’s Career Development Program – WCDP) în regiunea de nord a Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Agenţiei Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul grantului CA № 121-A-00-09-00703-00.

Scopul proiectului constă în abilitarea a 700 de femei social-vulnerabile cu capacități de a-și face alegeri de viață strategice independente și de-ași ameliora bunăstarea economică. Programul va abilita cel puțin 700 de femei defavorizate și vulnerabile din regiunea de nord a Republicii Moldova, și va găsi oportunități de încadrare în cîmpul muncii pentru cel puțin  500 dintre acestea.  În plus, se prevede dezvoltarea unui nou model de întreprindere socială a cărei activități generatoare de venit vor asigura durabilitatea programului.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Obiectivul general: Dezvoltarea unui nou model de întreprindere socială  pentru asigurarea “Programului de Dezvoltare a Carierei pentru Femei” în regiunea de nord a Republicii Moldova.

Proiectul “Programul de Dezvoltare a Carierei pentru Femei” este inovator deoarece combină 2 componente într-un tot întreg:
Obiectivul I: Abilitarea a cel puţin 700 de femei vulnerabile care să opteze pentru strategii independente de viaţă şi să-și amelioreze bunăstarea economică.
Obiectivul II: Asigurarea cu venituri  şi surse de susținere independente, prin crearea și dezvoltarea a unei noi Întreprinderi Sociale, pentru continuarea activităţilor “Pro-Business Nord” (PBN) în realizarea acestui program beneficiar-comunitar.

Activităţi pentru atingerea scopului şi a obiectivelor:

 • Dezvoltarea profesională prin cursuri de formare profesională la următoarele specialităţi:
  1. Contabil
  2. Contabil (calificare medie)
  3. Vînzător de produse alimentare
  4. Vînzător de produse nealimentare
  5. Operator de calculatoare
  6. Secretar
  7. Agent de asigurare
  8. Expeditor
  9. Casier în sala de comerţ
 • Dezvoltarea abilităților practice pentru creșterea profesională (TSL – Training for Sustainable Livelihoods). Instruirea TSL cuprinde următoarea temetică:
  1. Motivaţia
  2. Stima de sine şi încrederea în sine
  3. Comunicarea eficientă
  4. Planificarea carierei
  5. Managementul conflictelor
  6. Critica constructivă
  7. Managementul timpului
  8. Managementul stresului
  9. Legislaţia Muncii a Republicii Moldova
  10. Drepturile femeilor
 • Prestarea serviciilor de informare şi consultare, acordarea serviciilor de suport:
  1. Consolidarea abilităţilor pentru dezvoltarea carierei: scrierea CV-ului şi a scrisorilor de intenţie, pregătirea pentru interviul cu angajatorii.
  2. Asistenţă în angajarea în cîmpul muncii: căutarea şi oferirea locurilor de muncă vacante, recomandări pentru angajare (stagiu).
 • Cursuri de creare şi dezvoltare a businessului / ONG-urilor
 • Trainingul Formare de Formatori (ToT) orientat spre instruirea şi certificarea formatorilor  pentru promovarea trainingurilor TSL în regiunea de nord a Republicii Moldova.

       Instruirea beneficiarilor este realizată utilizînd cele mai moderne și inovatoare metode de învăţare la distanță, disponibile on-line pe site-ul e-school.pbn.org.md.

Rezultatul scontat:
Programul va permite femeilor din regiunea de nord a Moldovei să-și dezvolte abilitățile profesionale şi să-și construiască o carieră reușită, ceea ce le va permite să se promoveze cu succes  pe piaţa forței de  muncă şi în societate în general.
Dezvoltarea personală şi profesională a femeilor, le va schimba viața spre bine. Motivaţia, stima de sine şi încrederea în forțele proprii, împreună cu cunoștințele acumulate, competenţele şi sprijinul acordat le vor aduce succes atît în familie cît şi la locul de muncă. Femeile, de asemenea, vor deveni mai puţin vulnerabile la ademinirile imprevizibile de a migra peste hotare şi vor fi în măsură să evite riscurile de a deveni victime ale traficului de fiinţe umane.
O astfel de abilitare va oferi femeilor posibilitatea de a-şi asuma riscuri sănătoase şi bine calculate în vederea obţinerii succesului în carieră şi în viaţă, de a obţine mijloace de trai durabile şi de a-şi îmbunătăţi bunăstarea economică, astfel contribuind la dezvoltarea economică şi socială a regiunii de nord a Republicii Moldova în general.