În perioada  2015 - 2020, “Pro-Business Nord” (PBN), cu susținere financiară a Fondului Mondial al Sprijinului Evreiesc- World Jewish Relief din Marea Britanie, implementează proiectul LEADER - “Liderism Economic al Antreprenorilor în Dezvoltarea Eficientă a Responsabilității Sociale“.

Scopul Proiectului: Îmbunătățirea situației social-economice a societății din Republica Moldova și  din Transnistria prin stimularea dezvoltării  întreprinderilor micului business și promovarea modelului antreprenoriatului social.

Obiectivul I: Fortificarea abilităților personale, profesionale și antreprenoriale ale persoanelor implicate activ în viața social-economică a comunității lor prin prestarea serviciilor de instruire.

Obiectivul II: Consolidarea potențialului tehnic al antreprenorilor prin acordarea suportului financiar.

Obiectivul III: Creșterea  gradului de competență a antreprenorilor moldoveni privind rolul lor în dezvoltarea social-economică a comunității.

Părțile componente ale Programului:

 1. Grupul Țintă:
 • Antreprenori cointeresați în  dezvoltarea abilităților de business și doritori să participe în soluționarea problemelor sociale în comunitate.
 • Antreprenori începători  care au inițiat o afacere și planifică să creeze cel puțin 2-3 locuri noi de muncă.
 • Antreprenorii avansați care au o afacere de succes și planifică să creeze cel puțin 5 locuri noi de muncă.
 1. Metode și tipuri de activități pentru atingerea scopului şi obiectivelor:
 • Oferirea programelor de training, pentru îmbunătățirea competențelor personale și dezvoltarea profesională;
 • Cursuri pentru planificarea afacerilor și dezvoltarea abilităților  antreprenoriale;
 • Activități în cadrul Școlii de Învățământ la Distanță: traininguri și servicii de informare – consultare;
 • Servicii de consultare: consultații individuale, servicii de contabilitate etc. 
 • Dezvoltarea rețelei antreprenoriale: mese rotunde tematice, întâlniri bazate pe interese comune, schimb de informație, diseminarea experiențelor de succes, interacțiuni profesionale și personale.
 • Acordarea de sprijin tehnic prin oferirea granturilor;
 • Sprijinirea dezvoltării ciclului închis: producător-consumator/ producție-vânzare;
 • Introducerea unor metode și tehnologii inovatoare în diferite domenii ale microîntreprinderilor; 
 • Transmiterea  bunelor practici  în diferite domenii de activități economice pe baza metodelor eficiente de producție, acces mai bun la pieți, răspândirea cunoștințelor și a noilor tehnologii prin intermediul stabilirii relațiilor și contactelor directe cu reprezentanții afacerilor, partenerilor strategici și părților cointeresate.