Lista proiectelor implementate de către Pro-Business Nord:

  • Alianţa Locală de Instruire şi Angajare – LETA” (2006-2008) finanţat de Departamentul Muncii al Statelor Unite şi asociaţia umanitară „Catholic Relief Services / META”: Sprijinul femeilor tinere, formare profesională şi plasare în câmpul muncii.
  • Proiectul “RITA” (2004-2005) finanţat de Fundaţia Polonezo-Americană pentru Libertate: Schimbul de experienţă între structurile guvernamentale, organizaţiile non-guvernamentale şi reprezentanţii businessului mic şi mijlociu din Republica Moldova şi Polonia.
  • Proiectul “Bridging the Gap: Women Entrepreneurs” (2003-2004) susţinut de Fondul Canadian al Programelor de Iniţiativă Locală: Instruirea unui grup de  femei-lider în scopul creării şi dezvoltării propriei afaceri, în regiunea de nord a Moldovei.
  • Clubul Viitorilor Lideri de Afaceri” (resurse proprii şi voluntari ai Corpului Păcii în Moldova) (2002-2009).
  • Centru de Resurse al ONG-urilor” susţinut de Corpul Păcii Moldova (2002): Crearea şi dezvoltarea unui Centru de Resurse pentru ONG-uri.
  • Proiectul „Formare de Formatori” (2002) sub igida Clubului Internaţional al Femeilor din Moldova – Instruirea unui grup de femei-lider în domeniul Business-ului şi ONG-urilor în calitate de formatori pentru organizaţiile lor.
  • Proiectul „Instruire în Domeniul Antreprenoriatului pentru Femeile din Zona Rurală” susţinut financiar de Fundaţia Soros Moldova şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID): Pregătirea şi instruirea femeilor din localităţile rurale din nordul Moldovei în domeniul creării şi dezvoltării propriei afaceri.
  • Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova: “Societatea Civilă: Probleme comune cu eforturi comune“, în cadrul programului “Votul” (2002).
  • Proiectul AGRIPLAN în domeniul dezvoltării horticulturii din Moldova (2001) finanţat de Guvernul Olandei. Instruirea liderilor gospodăriilor ţărăneşti din satul Corjeuţi, raionul Briceni, în domeniul managementului şi planificării afacerii.