"Livelihoods Integration for Fostering Empowerment" (LIFE) 

În perioada 2012-2015, Asociaţia Obştească „Pro-Business Nord” (PBN) implementează în partea de nord a Republicii Moldova proiectul „Livelihoods Integration for Fostering Empowerment” (LIFE), cu sprijinul financiar al Organizaţiei “World Jewish Relief” (WJR) din Marea Britanie.

Proiectul LIFE va stimula dezvoltarea durabilă a carierei, creșterea economică și reducerea sărăciei în rîndul a cel puțin 300 de beneficiari din nordul Moldovei prin încurajarea dezvoltării lor profesionale, asigurarea accesului la certificări profesionale și integrarea în cîmpul muncii. Proiectul se bazează pe o cooperare strînsă între persoanele interesate din diverse grupuri sociale, reprezentanţi ai cercurilor de afaceri precum și ai organizaţiilor guvernamentale. O astfel de abordare integrată se adresează nevoilor beneficiarilor proiectului.

Descrierea proiectului:

Scopul: Stimularea dezvoltării durabile a carierei, creșterea economică și eradicarea sărăciei în rîndul persoanelor social vulnerabile și a comunităților în regiunea de nord a Moldovei.

Obiectivul I: Pe parcursul a trei ani 300 de persoane șomere sau angajate în cîmpul muncii cu un salariu mizer, în special femei și reprezentanţi ai minorităților etnice, vor primi susţinere pentru a-şi spori nivelul de educație, a-şi asigura acces la certificări profesionale și la oportunităţi de angajare în cîmpul muncii, pentru a-şi ameliora bunăstarea economică, precum și pentru a spori capacitatea lor de a alege strategii pozitive și independente de viață.

Obiectivul II: Întreprinderile locale și regionale vor primi alternativa de a accesa forţe de muncă locale mai calificate și mai productive.

Obiectivul III: Comunitățile culturale, sociale şi profesionale vor deveni mai tolerante față de persoane de diferite naționalități și provenienţă socială.

Activități pentru atingerea scopului şi obiectivelor:

 1. Dezvoltarea abilităţilor practice pentru creştere profesională (TSL – Training for Sustainable Livelihoods)
 2. Dezvoltarea profesională prin cursuri de instruire profesională la următoarele specialități (în baza licenței nr. 033165 eliberată de către Camera de Licențiere la 25.11.2009 şi aprobată de către Ministerul Educației al Republicii Moldova):
 • Cursuri de pregătire profesională, inclusiv practica de producţie
 • Utilizarea calculatorului
 • Cursuri de limbi străine
 • Dezvoltarea afacerii proprii/ONG-urilor și cursuri de management
 1. Învăţămînt la Distanţă (cu utilizarea platformei e-learning Moodle)
 2. Coaching / Servicii de suport continuu și relaţii cu comunitatea

Metodologia proiectului

Metodele aplicate de PBN în cadrul desfăşurării proiectului LIFE se axează pe o abordare triaxială:

 1. Asigurarea formării profesionale: dezvoltarea abilităţilor personale şi profesionale. Proiectul LIFE își propune să abordeze problemele ce ţin de poziția socială joasă și nivelul scăzut al stimei de sine al persoanelor, în special al femeilor, din societatea noastră, oferindu-le instruire, formare profesională, precum și servicii de suport.
 2. Contribuirea la integrarea culturală: includerea reprezentanţilor minorităților etnice ajută la formarea atitudinii tolerante a cetăţenilor majoritari și la creşterea comunităţii civile.
 3. Aplicarea inovației în atragerea beneficiarilor: Proiectul LIFE combină serviciile menționate anterior cu oportunităţile de instruire oferite de Şcoala de Învățămînt la Distanţă (amplasată pe platforma e-learning Moodle) și a altor surse online și instrumente sociale multimedia.

Rezultatul scontat:

Obiectivul principal al proiectului LIFE este de a dezvolta la persoanele social-vulnerabile capacitățile de a alege strategii independente de viață, care le va permite să-şi amelioreze bunăstarea economică și socială. Acțiunile puse în aplicare se focusează pe asigurarea femeilor şi bărbaților din păturile social vulnerabile, precum și a reprezentanţilor minorităților etnice din regiunea de nord a Republicii Moldova și, în primul rînd, din Bălți, cu abilitare personală și formare profesională. Acest lucru va spori șansele lor de integrare socială și economică, și nutreşte oportunități de creștere economică în comunitățile respective.