Asociaţia Obştească ”Pro-Business Nord” (PBN), cu suportul financiar din partea DVV International Moldova din fondurile oferite de BMZ (Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare) pentru perioada martie – octombrie 2015, implementează Proiectul ”Crearea şi Dezvoltarea Rețelei Regionale în Educația Adulților din Nordul Moldovei”.

SCOPUL PROGRAMULUI: Fortificarea potențialului organizațional al asociațiilor obștești din RM care activează în domeniul educației non-formale.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Obiectivul general: Consolidarea eforturilor şi capacităţilor comune ale actorilor strategici din domeniul Educaţiei Adulților cu scopul creării Rețelei Regionale.

Obiectivul specific I: Crearea şi consolidarea Reţelei Regionale şi a platformei de dialog între instituţiile ce promovează educatia adultilor şi educaţia non-formală.

Obiectivul specific II: Dezvoltarea abilităţilor practice pentru creşterea profesională şi personală a şomerilor în vederea facilitării încadrării în cîmpul forţei de muncă.

Obiectivul specific Ш: Organizarea şi desfăşurarea Forumului Regional pentru actorii în educatia adulților.

COMPONENTELE PROGRAMULUI:

 1. Grupuri-ţintă

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de:

 • Lideri, specialişti și membri ai Organizaţiilor Neguvernamentale;
 • Reprezentanţii Instituţiilor Publice și ai Instituţiilor de Învăţămînt;
 • Reprezentanţii Direcţiilor Locale de Învăţămînt, Tineret şi Sport;
 • Specialiştii Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de muncă din Bălţi;
 • Liderii grupurilor de iniţiativă;
 • Şomeri.

    2. Activități pentru atingerea scopului şi obiectivelor:

 • Organizarea și desfășurarea treningurilor pentru dezvoltarea abilităților practice pentru creșterea profesională și personală a șomerilor;
 • Crearea și consolidarea rețelei și a unei platforme de dialog;
 • Organizarea și desfășurarea unui Forum Regional;
 • Evaluarea și diseminarea informației.

    3. Impact și Durabilitate

Acest proiect-pilot are importanță primordială nu numai pentru participanți, dar și pentru întreaga comunitate. Astfel, Rețeaua Regională a organizațiilor angajate în instruirea non-formală va putea nu doar să-și fortifice potențialului, dar pe viitor să popularizeze și să promoveze activ educația non-formală în regiunea de nord a Moldovei, să identifice nevoile și să creeze cerere în rîndul populației pentru servicii de instruire și programe educaționale. Prin dezvoltarea unui dialog dintre ONG-uri și structurile guvernamentale și prin intensificarea informării și comunicării va crește disponibilitatea serviciilor de educație neformală pentru diferite categorii de cetățeni, ceea ce va contribui la dezvoltarea socio-economică a regiunii în general.