Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii pe lîngă Ministerul Economiei și Comerțului al Republicii Moldova (ODIMM) și Asociația Obștească „Pro-Business Nord”, recunoscînd importanța majoră a sectorului IMM pentru dezvoltarea economic durabilă și menținerea stabilității sociale, au încheiat la 17 ianuarie 2011 un Acord de colaborare. Obiectivul comun al acordului prevede susținerea și dezvoltarea sectorului IMM.  Antreprenorilor din sectorul IMM li se oferă servicii de instruire, informare și consultare,  la fel și posibilitatea să participe la diferite activități comune de promovare a intereselor IMM-urilor, inclusiv seminare și workshop-uri, în regiunea de nord a Republicii Moldova.

În prezent, în baza contractului de consultanță și instruire antreprenorială № 57-26/7 din 04 martie 2013, încheiat  între Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Asociația Obștească „Pro-Business Nord”,  se implementează Programul de instruire continuă “Gestiunea eficientă a afacerii (GEA)”. Acest program se desfășoară în cadrul Programului de stat „Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii“ și este finanțat din mijloacele financiare, alocate conform Legii anuale a bugetului de stat.  Consultanța și cursurile de instruire se desfășoară în zona de Nord a Republicii Moldova: m. Bălți, raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Drochia, Soroca, Glodeni, Florești, Fălești și Sîngerei.

Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) este un program destinat antreprenorilor de orice vîrstă ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii. De aceste cursuri de instruire pot beneficia și persoane fizice care sînt interesate și motivate să  inițieze o afacere proprie.

Scopul Programului: 

Sporirea nivelului de cunoştinţe a agenţilor economici pentru desfăşurarea unei activităţi economice eficiente.

Modulele de instruire propuse sînt:

  • Planificarea afacerii;
  • Managementul financiar;
  • Marketing şi tehnici eficiente de vînzare;
  • Tehnici eficiente de vînzare;
  • Contabilitatea pe domenii de aplicare;
  • Legislaţia muncii şi managementul resurselor umane;
  • Activitatea economică externă şi relaţiile vamale;
  • Achiziţiile publice şi legislaţia în domeniu;
  • Acces la finanțe și administrarea creditelor;
  • Înregistrarea în calitate de plătitor a TVA şi aplicarea legislaţiei în domeniu.

Seminarul la fiecare din modulele prezentate este prevăzut pentru 2 zile (21 ore academice) și se va promova la momentul completării grupei.