Asociaţia Obştească Pro-Business Nord” (PBN), cu susţinerea financiară din partea Agenţiei Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), grantul CA № 121-A-00-09-00703-00, în cadrul  Proiectul “Program de Dezvoltare a Carierei pentru Femei” (Women’s Career Development Program – WCDP) a lansat pentru anii 2014-2015 o nouă direcţie a Programului numită „Dezvoltarea microîntreprinderilor”.
Scopul programului: Susținerea și promovarea femeilor din regiunea de nord a Republicii Moldova în sporirea inițiativelor, prin obținerea abilităților antreprenoriale pentru crearea și dezvoltarea afacerii proprii.
Componentele:
1. Programul de instruire
Vor fi organizate 11 grupe pentru instruirea a 165 beneficiari, cointeresaţi în iniţierea afacerii proprii, obţinerea cunoştinţelor în planificarea efectivă a afacerilor, precum şi în dezvoltarea  abilităţilor personale, a aptitudinilor antreprenoriale şi de lider. Programul de instruire include următoarele module:

 • Înregistrarea afacerilor şi legislaţia în domeniu;
 • Managementul resurselor umane;
 • Marketing şi vînzări;
 • Contabilitatea întreprinderii;
 • Managementul financiar;
 • Managementul afacerii;
 • Planificarea afacerii;
 • Liderismul efectiv.

Participanţii care cu succes finalizează programul de instruire vor putea beneficia de traininguri în domeniul businessului, contabilităţii, dreptului antreprenorial, legislaţiei muncii, fiscale şi vamale. De asemenea vor putea îndrepta angajaţii întreprinderii noi create pentru pregătirea lor profesională la următoarele specialităţi: contabil, vînzător, casier, secretar.

2. Programul  de susţinere financiară
Beneficiarii care cu succes au trecut cursul de instruire obţin dreptul de participare la programul de susţinere financiară sub formă de grant în baza concursului de prezentare şi apărare a planurilor de afaceri elaborate.  Suma granturilor propuse cu valoarea cuprinsă între 3.000 și 15.000 lei poate fi îndreptată spre procurarea bunurilor, materialelor, inventarului, mobilei, tehnicii.

3. Programul de susţinere informaţională şi consultativă:
Toţi participanţii Programului pot beneficia de susţinere în următoarele direcţii:

 • Consultaţii individuale privind crearea și înregistrarea întreprinderii;
 • Consultaţii individuale în elaborarea planului de afaceri pentru obţinerea creditării;
 • Consultaţii individuale în  domeniul evidenței contabile;
 • Informare şi acces la resursele bibliotecii PBN, inclusiv literatura metodică, reviste specializate, baza electronică a actelor normativ-legislative a RM;
 • Acces la resursele Școlii de Învățămînt la Distanță.